หน้าแรก >> Rhodophyta >> Ceramiales >> Chondrophycus cartilagineus (Yamada) Garbary & Harper
Ceramiales, Rhodomelaceae

Chondrophycus cartilagineus (Yamada) Garbary & Harper

Chondrophycus cartilagineus (Yamada) Garbary & Harper photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะตั้งตรง สูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร มีลักษณะยืดหยุ่นได้คล้ายกระดูกอ่อน มีสีแดงจนถึงม่วง ส่วนที่คล้ายรากทำหน้าที่ยึดเกาะมีรูปร่างคล้ายจานกลมแบน แขนงเป็นรูปทรงกระบอก และมีการแตกแขนงย่อยในทิศทางสลับกัน ปลายสุดของแขนงย่อยตัดตรง พบเจริญเติบโตอยู่บนโขดหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นแรง

Chondrophycus cartilagineus (Yamada) Garbary & Harper ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด