หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing
Cladophorales, Cladophoraceae

Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing

Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มุมมองจากบนฝั่ง)
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: บางแก้ว สมุทรสงคราม
ความลึก
: 0.2 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นเส้นสายสีเขียวเข้ม แตกแขนงแบบคู่ หรือแบบสามทาง หรือแบบสลับ เซลล์มีลักษณะเป็นแท่งซึ่งมีรูปร่างหลากหลาย เช่น รูปตัวL ตัวT ตัวY และรูปคล้ายกระบองเรียงต่อกัน ส่วนบนสุดของแขนงโค้งเล็กน้อย และมีแขนงย่อยแตกออกไปในทิศทางเดียวกับที่โค้ง สาหร่ายชนิดนี้พันกันซับซ้อนอยู่บนพื้นในแหล่งน้ำนิ่ง เช่น คลองส่งน้ำ หรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย

Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสดที่พันกันเป็นกลุ่มก้อน
Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนที่คล้ายราก (ลูกศร) และเซลล์รูปแบบต่างๆ