หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Cladophora coelothrix Kützing
Cladophorales, Cladophoraceae

Cladophora coelothrix Kützing

Cladophora coelothrix Kützing photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะรายา ภูเก็ต
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้ประกอบด้วยเส้นสายสีเขียวเข้ม มีการแตกแขนงแบบคู่ หรือเป็นแบบสามทาง เซลล์เป็นรูปทรงกระบอกที่มีความยาว 150-200 ไมโครเมตร และกว้าง 30-40 ไมโครเมตร ส่วนปลายของแขนง และแขนงย่อยมีลักษณะโค้งมน พบสาหร่ายชนิดนี้เจริญบนโขดหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Cladophora coelothrix Kützing ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด