หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Cladophora herpestica (Montagne) Kützing
Cladophorales, Cladophoraceae

Cladophora herpestica (Montagne) Kützing

Cladophora herpestica (Montagne) Kützing photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะรายา ภูเก็ต
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะแข็ง เรียวยาวคล้ายเส้นลวดพันกันอย่างหลวมๆ เป็นกลุ่มก้อน แขนงโค้งเล็กน้อยไม่สม่ำเสมอกัน ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอกเรียงต่อกัน มีเส้นสายสั้นๆ ยึดติดกับวัสดุทำหน้าที่คล้ายราก พบเจริญบนโขดหินที่ปกคลุมด้วยทรายหยาบ ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณด้านในของแนวหิน หรือแนวปะการัง

Cladophora herpestica (Montagne) Kützing ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Cladophora herpestica (Montagne) Kützing ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์บริเวณแขนงสั้น (ลูกศร) ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนที่คล้ายราก