หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Cladophora sp. 1
Cladophorales, Cladophoraceae

Cladophora sp. 1

Cladophora sp. 1 photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: ท่าบอน สงขลา
ความลึก
: 0.2 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้ประกอบด้วยเส้นใยสีเขียวอ่อน มีการแตกแขนงแบบคู่ หรืออาจแตกออกไปหลายทิศทาง แขนงส่วนบนยืดยาวมีลักษณะคล้ายกระบองส่วนปลายสุดโค้งมน สาหร่ายชนิดนี้จับกลุ่มพันกันเป็นก้อนอยู่บนพื้นในแหล่งน้ำนิ่ง เช่น คลองส่งน้ำ หรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย

Cladophora sp. 1 ภาพที่ 2
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของการแตกแขนงแบบคู่ และปลายแขนงที่โค้งมน