หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek
Cladophorales, Cladophoraceae

Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek

Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: ชิงโค สงขลา
ความลึก
: 0.2 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายไม้กวาด มีขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-4 เซนติเมตร เส้นแกนหลักเรียวยาว แตกแขนงแบบคู่ หรือสามทาง มีแขนงย่อยสั้นเรียวแหลมที่แตกออกไปสองทางสลับกัน หรือแตกออกไปด้านใดด้านหนึ่ง สามารถพบได้บนโขดหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนแขนงย่อยที่เรียวแหลม