หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Codium geppiorum O. C. Schmidt
Bryopsidales, Codiaceae

Codium geppiorum O. C. Schmidt

Codium geppiorum O. C. Schmidt photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 4.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีรูปร่างเป็นแท่งทรงกระบอก แตกแขนงออกเป็นสองง่ามอย่างไม่สม่ำเสมอ เลื้อยยึดเกาะไปตามวัสดุต่างๆ และบางแขนงอาจเชื่อมติดกันกับแขนงอื่น เมื่อตัดดูใต้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นเป็นถุงเล็กๆ รูปร่างคล้ายกระบอง ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.1-0.2 มิลลิเมตรเรียงกันอยู่ คอดเว้าเล็กน้อยบริเวณส่วนปลาย สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ มีสีเขียวเข้ม สามารถพบได้บนโขดหิน หรือซากปะการัง ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Codium geppiorum O. C. Schmidt ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด