หน้าแรก >> Phaeophyta >> Ectocarpales >> Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier >> ภาพที่ 2
Ectocarpales, Scytosiphonaceae

Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier

Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier ภาพที่ 2

back