หน้าแรก >> Phaeophyta >> Dictyotales >> Dictyopteris repens (Okamura) Børgesen
Dictyotales, Dictyotaceae

Dictyopteris repens (Okamura) Børgesen

Dictyopteris repens (Okamura) Børgesen photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: กะรน ภูเก็ต
ความลึก
: 4.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีความยาว 2-3 เซนติเมตร มีสีน้ำตาลเข้ม แขนงมีรูปร่างเป็นแถบคล้ายเข็มขัดกว้าง 2-3 มิลลิเมตร แตกแขนงแบบคู่ เส้นกึ่งกลางใบปรากฏตลอดความยาวใบ สาหร่ายชนิดนี้เจริญบนหินที่ติดกับพื้นทรายบริเวณชายฝั่งน้ำลึกที่มีคลื่นปานกลาง

Dictyopteris repens (Okamura) Børgesen ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Dictyopteris repens (Okamura) Børgesen ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของแขนงที่มีรูปร่างเป็นแถบ และเส้นกลางใบที่ปรากฏอยู่