หน้าแรก >> Phaeophyta >> Dictyotales >> Dictyopteris repens (Okamura) Børgesen >> ภาพที่ 2
Dictyotales, Dictyotaceae

Dictyopteris repens (Okamura) Børgesen

Dictyopteris repens (Okamura) Børgesen ภาพที่ 2

back