หน้าแรก >> Chlorophyta >> Siphonocladales >> Dictyosphaeria versluysii Weber-van Bosse
Siphonocladales, Shiphonocladaceae

Dictyosphaeria versluysii Weber-van Bosse

Dictyosphaeria versluysii Weber-van Bosse photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 3.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะภายนอกคล้ายกับสาหร่าย D. cavernosa เพียงแต่สาหร่ายชนิดนี้มีรูปร่างค่อนข้างเป็นครึ่งทรงกลมตัน ส่วนผิวหน้านั้นประกอบไปด้วยเซลล์รูปหกเหลี่ยม หรือหลายเหลี่ยมเรียงตัวอยู่จำนวนมาก การแยกความแตกต่างของสาหร่ายสองชนิดนี้จากตัวอย่างแห้งที่ถูกกดทับให้แบนนั้นจะค่อนข้างยาก สามารถพบได้บนโขดหิน หรือซากปะการัง ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่น

Dictyosphaeria versluysii Weber-van Bosse ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด