หน้าแรก >> Phaeophyta >> Dictyotales >> Dictyota ciliolata Sonder ex Kützing
Dictyotales, Dictyotaceae

Dictyota ciliolata Sonder ex Kützing

Dictyota ciliolata Sonder ex Kützing photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะตั้งตรง มีการแผ่ขยายคล้ายพุ่มไม้สูง 6-15 เซนติเมตร แขนงมีรูปร่างเป็นแถบกว้าง 3-6 มิลลิเมตร ขอบมีหนาม และส่วนปลายสุดโค้งมน แตกแขนงแบบคู่ พบเจริญบนโขดหิน หรือก้อนกรวด ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงไปจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Dictyota ciliolata Sonder ex Kützing ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Dictyota ciliolata Sonder ex Kützing ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของแขนงที่มีรูปร่างเป็นแถบ ขอบมีหนาม (ลูกศร) และปลายโค้งมน