หน้าแรก >> Phaeophyta >> Dictyotales >> Dictyota implexa (Desfontaines) Lamouroux >> ภาพที่ 2
Dictyotales, Dictyotaceae

Dictyota implexa (Desfontaines) Lamouroux

Dictyota implexa (Desfontaines) Lamouroux ภาพที่ 2

back