หน้าแรก >> Phaeophyta >> Dictyotales >> Dictyota implexa (Desfontaines) Lamouroux >> ภาพที่ 3
Dictyotales, Dictyotaceae

Dictyota implexa (Desfontaines) Lamouroux

Dictyota implexa (Desfontaines) Lamouroux ภาพที่ 3

back