หน้าแรก >> Phaeophyta >> Dictyotales >> Dictyota mertensii (Martius) Kützing
Dictyotales, Dictyotaceae

Dictyota mertensii (Martius) Kützing

Dictyota mertensii (Martius) Kützing photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 3.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้เจริญเติบโตเป็นพุ่มตั้งตรง สูงประมาณ 6-15 เซนติเมตร แขนงมีรูปร่างเป็นแถบแบน กว้างประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ส่วนขอบเรียบ และปลายเรียวแหลม แตกแขนงแบบคู่สลับ สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับชนิด D. spinulosa แต่ไม่มีหนามบนแผ่นใบ เจริญเติบโตบนโขดหิน หรือพื้นกรวดทราย ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงไปจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Dictyota mertensii (Martius) Kützing ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Dictyota mertensii (Martius) Kützing ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของแขนงซึ่งมีรูปร่างเป็นแถบแบน มีผิวเรียบ และปลายเรียวแหลม