หน้าแรก >> Phaeophyta >> Dictyotales >> Dictyota spinulosa Hooker & Arnott
Dictyotales, Dictyotaceae

Dictyota spinulosa Hooker & Arnott

Dictyota spinulosa Hooker & Arnott photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 4.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเจริญเป็นพุ่มตั้งตรง แขนงมีรูปร่างเป็นแถบแบน แตกแขนงแบบคู่สลับ มีหนามบริเวณผิว ปลายแขนงค่อนข้างแหลม สาหร่ายชนิดนี้สามารถพบได้บนก้อนหิน หรือก้อนกรวด ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงไปจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีการเคลื่อนไหวของน้ำปานกลาง

Dictyota spinulosa Hooker & Arnott ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Dictyota spinulosa Hooker & Arnott ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของแขนงที่มีลักษณะเป็นแถบแบน ซึ่งมีส่วนปลายค่อนข้างแหลม และมีหนามอยู่บนผิวแขนง