หน้าแรก >> Rhodophyta >> Ceramiales >> Exophyllum wentii Weber-van Bosse
Ceramiales, Rhodomelaceae

Exophyllum wentii Weber-van Bosse

Exophyllum wentii Weber-van Bosse photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 3.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นแผ่นยืดหยุ่นได้คล้ายกระดูกอ่อนแบนๆ แบ่งเป็นหลายส่วนแบบไม่สม่ำเสมอ บริเวณขอบมีรอยหยักลักษณะคล้ายฟันเลื่อย มีตุ่มเป็นแฉกยื่นขยายออกจากด้านใต้ส่วนที่คล้ายใบ ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นส่วนที่คล้ายราก และก้านสั้นก้านเป็นทรงกระบอกสั้น มีสีแดงอ่อนถึงแดงเข้ม สาหร่ายชนิดนี้เจริญเติบโตบริเวณแนวร่มโขดหิน และด้านข้างของโขดหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงไปจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Exophyllum wentii Weber-van Bosse ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Exophyllum wentii Weber-van Bosse ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของส่วนคล้ายรากลำดับที่สอง และก้านสั้นๆ ที่ปรากฏอยู่ (ลูกศร)