หน้าแรก >> Rhodophyta >> Nemaliales >> Galaxaura divaricata (Linnaeus) Huisman & Townsend
Nemaliales, Galaxauraceae

Galaxaura divaricata (Linnaeus) Huisman & Townsend

Galaxaura divaricata (Linnaeus) Huisman & Townsend photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 2.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงรูปทรงกระบอกที่มีหินปูนเป็นองค์ประกอบเพียงเล็กน้อย แตกแขนงแบบคู่อย่างไม่สม่ำเสมอ ปรากฏขนเส้นสั้นๆ ปกคลุมตลอดความยาวแขนง มีสีแดงเข้มหรือน้ำตาลแดง พบเจริญอยู่บนโขดหิน หรือซากปะการัง ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Galaxaura divaricata (Linnaeus) Huisman & Townsend ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Galaxaura divaricata (Linnaeus) Huisman & Townsend ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของแขนงซึ่งมีขนสั้นๆ ปกคลุมอยู่