หน้าแรก >> Rhodophyta >> Gelidiales >> Gelidiella sp. 1
Gelidiales, Gelidiellaceae

Gelidiella sp. 1

Gelidiella sp. 1 photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับชนิด G. acerosa แต่มีขนาดเล็กกว่า มีสีแดงอ่อนจนถึงสีน้ำตาลแดง มีแขนงย่อยจำนวนมาก พบเจริญเติบโตบนโขดหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Gelidiella sp. 1 ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด