หน้าแรก >> Rhodophyta >> Gracilariales >> Gracilaria blodgettii Harvey
Gracilariales, Gracilariaceae

Gracilaria blodgettii Harvey

Gracilaria blodgettii Harvey photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มุมมองจากบนฝั่ง)
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 0.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเรียวยาว รูปทรงกระบอก อ่อนนุ่ม แตกแขนงอย่างไม่สม่ำเสมอ ปลายเรียวแหลม ปรากฏลักษณะคอดเว้าบริเวณโคนของแขนงย่อย พบเจริญเติบโตบนหาดโคลนปนทราย หรือบริเวณรากไม้ในป่าชายเลน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ

Gracilaria blodgettii Harvey ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Gracilaria blodgettii Harvey ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของโคนแขนงย่อยที่มีลักษณะคอดเว้า (ลูกศร)