หน้าแรก >> Rhodophyta >> Gracilariales >> Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson
Gracilariales, Gracilariaceae

Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson

Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงเป็นปล้องต่อกันอย่างต่อเนื่อง แตกแขนงทั้งแบบคู่ และแบบสามทาง บางครั้งพบการแตกแขนงแบบสลับ สาหร่ายชนิดนี้มีหลายสี มักพบมีสีน้ำตาลปนเหลืองในบริเวณที่มีคลื่นลมสงบ และแสงแดดส่องถึง และเปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือสีม่วงแก่ในบริเวณที่มีคลื่น และแสงน้อย สาหร่ายชนิดนี้ค่อนข้างเปราะบาง มักพบเจริญอยู่บนโขดหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบถึงปานกลาง

Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด