หน้าแรก >> Rhodophyta >> Gracilariales >> Gracilaria textorii (Suringar) De Toni
Gracilariales, Gracilariaceae

Gracilaria textorii (Suringar) De Toni

Gracilaria textorii (Suringar) De Toni photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 3.0 เมตร
ส่วนที่คล้ายใบของสาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะตั้งตรง และแบน ผิวเรียบมันคล้ายแผ่นหนัง ส่วนปลายโค้งมน มีส่วนที่คล้ายรากลำดับที่สองแตกออกจากขอบของส่วนที่คล้ายใบ โดยทั่วไปมีสีแดงเข้ม หรือสีม่วง พบได้ตามโขดหินที่ถูกปกคลุมด้วยทราย ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบถึงปานกลาง

Gracilaria textorii (Suringar) De Toni ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Gracilaria textorii (Suringar) De Toni ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของบริเวณขอบแขนงที่มีส่วนคล้ายรากลำดับที่สองปรากฏอยู่ (ลูกศร)