หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Halicystis pyriformis Levring
Bryopsidales, Derbesiaceae

Halicystis pyriformis Levring

Halicystis pyriformis Levring photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 2.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีรูปร่างเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร มีสีเขียวโปร่งแสง เจริญอยู่บนผิวของสาหร่ายสีแดงที่มีการสร้างหินปูน หรือปะการัง พบในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง กล่าวได้ว่าสาหร่ายชนิดนี้เป็น "Halicystis phase" ของสาหร่ายชนิด Derbesia (Derbesiaceae, Bryopsidales) เช่นเดียวกันกับ Halicystis ชนิดอื่น

Halicystis pyriformis Levring ภาพที่ 2
ภาพระยะใกล้ของตัวอย่างสด