หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamouroux
Bryopsidales, Halimedaceae

Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamouroux

Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamouroux photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะรายา ภูเก็ต
ความลึก
: 1.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้รวมตัวกันเป็นก้อนอย่างหลวมๆ มีส่วนที่คล้ายรากยึดเกาะกับพื้นเป็นระยะๆ แขนงค่อนข้างแบนรูปร่างคล้ายไต หรือพัด ซึ่งสามารถมองเห็นเส้นกลางใบได้ชัดเจน และเป็นโครงร่างแข็งที่มีหินปูนเป็นองค์ประกอบ ไม่พบส่วนที่คล้ายลำต้น พบเจริญเติบโตอยู่บนโขดหินในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ

Halimeda opuntia (Linnaeus) Lamouroux ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด