หน้าแรก >> Tracheopyta >> Alismatales >> Halophila minor (Zollinger) den Hartog
Alismatales, Hydrocharitaceae

Halophila minor (Zollinger) den Hartog

Halophila minor (Zollinger) den Hartog photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 3.0 เมตร
หญ้าทะเลชนิดนี้มีใบเล็กรี กว้าง 0.7-1.2 มิลลิเมตร เจริญขึ้นมาเป็นคู่จากส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายราก ใบมีเส้นใบ 6-10 เส้น ซึ่งแตกออกมาทั้งทางด้านซ้าย และขวาจากเส้นกลางใบ พืชชนิดนี้พบได้บนพื้นโคลน ในเขตน้ำลงต่ำสุด หรือบริเวณน้ำลึกตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ

Halophila minor (Zollinger) den Hartog ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Halophila minor (Zollinger) den Hartog ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของใบ