หน้าแรก >> Tracheopyta >> Alismatales >> Halophila ovalis (R. Brown) Hooker
Alismatales, Hydrocharitaceae

Halophila ovalis (R. Brown) Hooker

Halophila ovalis (R. Brown) Hooker photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: บ้านเพ ระยอง
ความลึก
: 1.5 เมตร
หญ้าทะเลชนิดนี้มีใบเป็นรูปไข่ มีเส้นใบแตกออกมา 14-15 เส้น ทั้งทางซ้าย และขวาจากเส้นกลางใบ ใบเจริญขึ้นมาเป็นคู่จากส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายราก พืชทะเลชนิดนี้อาศัยอยู่บนพื้นโคลน ในเขตน้ำลงต่ำสุด หรือบริเวณน้ำลึกตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ

Halophila ovalis (R. Brown) Hooker ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Halophila ovalis (R. Brown) Hooker ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของใบ