หน้าแรก >> Rhodophyta >> Halymeniales >> Halymenia durvillei Bory de Saint-Vincent
Halymeniales, Halymeniaceae

Halymenia durvillei Bory de Saint-Vincent

Halymenia durvillei Bory de Saint-Vincent photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 4.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นแผ่นแบน อ่อนนุ่ม และยืดหยุ่นได้คล้ายกระดูกอ่อนซึ่งมีก้านสั้นรูปทรงกระบอกค้ำจุนอยู่ แตกแขนงลักษณะคล้ายขนนก หรือซ้ายขวาสลับกันสี่ถึงห้าครั้ง ปลายของแขนงย่อยมีลักษณะแคบเรียวยาวเป็นเส้นบาง และค่อยๆ เรียวแหลมบริเวณปลายยอด มีส่วนที่คล้ายหนามจำนวนมากอยู่บนผิวของแขนงหลัก สาหร่ายชนิดนี้มีสีส้มถึงสีแดง พันกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่บนโขดหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Halymenia durvillei Bory de Saint-Vincent ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Halymenia durvillei Bory de Saint-Vincent ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของส่วนที่คล้ายหนาม ซึ่งปรากฏอยู่บนผิวของแขนงหลัก