หน้าแรก >> Rhodophyta >> Corallinales >> Hydrolithon farinosum (Lamouroux) Penrose & Chamberlain
Corallinales, Corallinaceae

Hydrolithon farinosum (Lamouroux) Penrose & Chamberlain

Hydrolithon farinosum (Lamouroux) Penrose & Chamberlain photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (บนใบหญ้าทะเลสกุล Enhalus)
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้อาศัยอยู่บนพืชชนิดอื่น เป็นโครงสร้างหินปูนที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง มองเห็นเป็นจุด หรือรอยด่างเกาะตัวอยู่บนพืชทะเลชนิดอื่น เช่น หญ้าทะเลสกุล Enhalus หรือสาหร่ายทะเลสกุล Sargassum สาหร่ายชนิดนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่จะมีสีชมพู หรือสีแดงอ่อน แต่เมื่อแห้งจะมีสีขาว สามารถพบได้ในเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Hydrolithon farinosum (Lamouroux) Penrose & Chamberlain ภาพที่ 2
ภาพระยะใกล้ของตัวอย่างแห้ง