หน้าแรก >> Rhodophyta >> Gracilariales >> Hydropuntia edulis (Gmelin) Gurgel & Fredericq
Gracilariales, Gracilariaceae

Hydropuntia edulis (Gmelin) Gurgel & Fredericq

Hydropuntia edulis (Gmelin) Gurgel & Fredericq photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงหลักรูปร่างเป็นทรงกระบอก และปลายค่อยๆ เรียวเล็กลง แตกแขนงออกไปไม่สม่ำเสมอ ส่วนแขนงย่อยมีลักษณะเรียวบาง และแตกเป็นสองง่าม ปลายเรียวแหลม ส่วนโคนไม่คอดเว้า มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบนโขดหิน ก้อนกรวด และเปลือกหอย หรือล่องลอยอยู่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ

Hydropuntia edulis (Gmelin) Gurgel & Fredericq ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด