หน้าแรก >> Rhodophyta >> Gigartinales >> Hypnea pannosa J. Agardh
Gigartinales, Cystocloniaceae

Hypnea pannosa J. Agardh

Hypnea pannosa J. Agardh photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 3.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนหนาแน่น และเปราะบาง แขนงเป็นทรงกระบอกแบนเล็กน้อยพันกันซับซ้อน ส่วนปลายยอดเรียวแหลม สาหร่ายชนิดนี้มีสีแดงจนถึงสีม่วงเรืองแสงเมื่ออยู่ใต้น้ำ พบบนโขดหิน หรือซากปะการังในเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลางถึงรุนแรง

Hypnea pannosa J. Agardh ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด