หน้าแรก >> Rhodophyta >> Ceramiales >> Laurencia nidifica J. Agardh
Ceramiales, Rhodomelaceae

Laurencia nidifica J. Agardh

Laurencia nidifica J. Agardh photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 3.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลำต้นที่ตั้งตรง สูงประมาณ 10 เซนติเมตร แขนงที่พัฒนาจากฐานไปเป็นลำต้นใหม่พันกันอย่างไม่เป็นระเบียบ มีแขนงเป็นทรงกระบอกตั้งตรง และเป็นช่อ ปลายสุดของแขนงย่อยตัดตรง มีลักษณะยืดหยุ่นได้คล้ายกระดูกอ่อนเล็กน้อย ทั้งแขนงหลัก และแขนงย่อยมีสีเขียวสว่างกึ่งโปร่งแสง ส่วนด้านปลายของแขนงย่อยมีสีชมพูสว่าง พบสาหร่ายชนิดนี้ได้บนโขดหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Laurencia nidifica J. Agardh ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด