หน้าแรก >> Rhodophyta >> Nemaliales >> Liagora ceranoides Lamouroux
Nemaliales, Liagoraceae

Liagora ceranoides Lamouroux

Liagora ceranoides Lamouroux photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
โครงสร้างของสาหร่ายชนิดนี้มีหินปูนเป็นองค์ประกอบมาก มีสีชมพู และมีลักษณะแผ่กิ่งก้าน แขนงเป็นรูปทรงกระบอก และแตกแขนงแบบคู่ ส่วนบนมีหินปูนเป็นองค์ประกอบน้อยกว่าส่วนอื่น และส่วนปลายสุดแตกเป็นสองง่ามรูปทรงกระบอก ที่มีปลายมนโค้งงอลงด้านล่าง สามารถพบได้บนโขดหิน หรือก้อนกรวดเล็กๆ ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นสงบถึงปานกลาง

Liagora ceranoides Lamouroux ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด