หน้าแรก >> Rhodophyta >> Corallinales >> Mesophyllum simulans (Foslie) Lemoine
Corallinales, Hapalidiaceae

Mesophyllum simulans (Foslie) Lemoine

Mesophyllum simulans (Foslie) Lemoine photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 4.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมีหินปูนเป็นองค์ประกอบมาก เปลือกนอกเปราะบาง รูปร่างเป็นพู ซ้อนทับกันเป็นกลุ่มก้อนที่มีรูปทรงไม่แน่นอน ส่วนล่างเกาะติดกับวัตถุอย่างเหนียวแน่น แต่ส่วนบนเป็นอิสระ มีสีชมพูหม่น พบบริเวณแนวร่มโขดหิน หรือใต้แนวหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Mesophyllum simulans (Foslie) Lemoine ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด