หน้าแรก >> Chlorophyta >> Dasycladales >> Neomeris vanbosseae Howe
Dasycladales, Dasycladaceae

Neomeris vanbosseae Howe

Neomeris vanbosseae Howe photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: บ้านเพ ระยอง
ความลึก
: 1.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นแท่งคล้ายกระบอง โค้งงอเล็กน้อย มีหินปูนเป็นองค์ประกอบ ส่วนบนมีสีเขียวอ่อนซึ่งปกคลุมไปด้วยขนเล็กๆ จำนวนมาก ส่วนกลางจนถึงส่วนโคนมีสีขาว และมีหินปูนเป็นองค์ประกอบมาก ซึ่งก่อตัวเป็นส่วนที่ใช้เก็บสปอร์เมื่ออยู่ในระยะเจริญพันธุ์ สาหร่ายชนิดนี้สามารถพบได้บนโขดหิน และซากปะการังที่มีทรายหยาบปกคลุมอยู่ ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ

Neomeris vanbosseae Howe ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Neomeris vanbosseae Howe ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของส่วนที่ใช้เก็บสปอร์ ซึ่งอยู่บริเวณส่วนโคนสาหร่าย