หน้าแรก >> Phaeophyta >> Dictyotales >> Padina australis Hauck
Dictyotales, Dictyotaceae

Padina australis Hauck

Padina australis Hauck photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นแผ่นบางนุ่ม สูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร มีสีน้ำตาลอ่อน หรือน้ำตาลค่อนข้างขาวในบางบริเวณ เนื่องจากมีหินปูนเป็นองค์ประกอบ เมื่อตัดแผ่นสาหร่ายตามขวางพบว่าประกอบด้วยเซลล์หนา 2 ชั้นตลอดแผ่นใบ ส่วนอับสปอร์ไม่มีเยื่อคลุม พบเจริญอยู่บนโขดหิน พื้นกรวดทราย หรือซากปะการัง ในพื้นที่เขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Padina australis Hauck ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Padina australis Hauck ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนอับสปอร์ที่ไม่มีเยื่อคลุม (ลูกศร)