หน้าแรก >> Phaeophyta >> Dictyotales >> Padina minor Yamada
Dictyotales, Dictyotaceae

Padina minor Yamada

Padina minor Yamada photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะรายา ภูเก็ต
ความลึก
: 0.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นแผ่นแบน อ่อนนุ่ม มีรูปร่างคล้ายพัดหลายอันเชื่อมต่อกัน (ประกอบด้วยเซลล์หนาสองชั้น) มีหินปูนเป็นองค์ประกอบ อับสปอร์ไม่มีเยื่อคลุม สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับ P. australis แต่มีขนาดเล็ก และระยะห่างของเส้นที่ขนานกับขอบใบแคบกว่า สูงประมาณ 5-6 เซนติเมตร พบการสะสมของหินปูนหนาบริเวณขอบใบที่ม้วนพับ มีสีน้ำตาลอ่อน พบขึ้นตามโขดหิน พื้นกรวดทราย หรือซากปะการัง ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Padina minor Yamada ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Padina minor Yamada ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนอับสปอร์ที่ไม่มีเยื่อคลุม (ลูกศร)