หน้าแรก >> Phaeophyta >> Dictyotales >> Padina sanctae-crucis Børgesen
Dictyotales, Dictyotaceae

Padina sanctae-crucis Børgesen

Padina sanctae-crucis Børgesen photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นแผ่นแบนคล้ายพัด ประกอบด้วยเซลล์หนา 2 ชั้น เจริญเติบโตได้สูง 10 เซนติเมตร สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับ Padina ชนิดอื่น เช่น P. australis และ P. minor แต่สาหร่ายชนิดนี้มีเยื่อคลุมอับสปอร์ สามารถพบได้บนโขดหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Padina sanctae-crucis Børgesen ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Padina sanctae-crucis Børgesen ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนอับสปอร์ (ลูกศร 1) ที่มีเยื่อคลุม (ลูกศร 2)