หน้าแรก >> Phaeophyta >> Dictyotales >> Padina tetrastromatica Hauck
Dictyotales, Dictyotaceae

Padina tetrastromatica Hauck

Padina tetrastromatica Hauck photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 3.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นแผ่นแบนบาง ประกอบด้วยเซลล์สี่ชั้นค่อนข้างนิ่ม เมื่อสัมผัสจะรู้สึกคล้ายแผ่นหนัง เจริญเติบโตเป็นพุ่มที่มีความสูง 15-20 เซนติเมตร ส่วนที่คล้ายใบเป็นแผ่น เมื่อแผ่ออกมีลักษณะคล้ายพัดจำนวนมากประกอบกัน มีสีน้ำตาลเข้มเล็กน้อย เจริญเติบโตอยู่บนโขดหิน หรือซากปะการัง ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Padina tetrastromatica Hauck ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Padina tetrastromatica Hauck ภาพที่ 3
ภาพตัดขวางของส่วนที่คล้ายใบ ซึ่งประกอบด้วยเซลล์หนา 4 ชั้น ภายใต้กล้องจุลทรรศน์