หน้าแรก >> Rhodophyta >> Ceramiales >> Palisada concreta (Cribb) Nam
Ceramiales, Rhodomelaceae

Palisada concreta (Cribb) Nam

Palisada concreta (Cribb) Nam photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 20 เซนติเมตร ค่อนข้างแข็งยืดหยุ่นได้คล้ายกระดูกอ่อน แขนงเป็นรูปทรงกระบอกหนา และสั้นอัดกันแน่น ส่วนแขนงย่อยมีรูปร่างเป็นกระจุก หรือปุ่ม ซึ่งปรากฏอย่างหนาแน่นอยู่บนแขนงหลัก สาหร่ายชนิดนี้มีสีเขียวอมน้ำตาลถึงสีม่วงเข้ม พบเจริญอยู่บนโขดหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงไปจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณแนวชายฝั่งที่มีคลื่นรุนแรง

Palisada concreta (Cribb) Nam ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด