หน้าแรก >> Rhodophyta >> Ceramiales >> Palisada parvipapillata (Tseng) Nam >> ภาพที่ 2
Ceramiales, Rhodomelaceae

Palisada parvipapillata (Tseng) Nam

Palisada parvipapillata (Tseng) Nam ภาพที่ 2

back