หน้าแรก >> Rhodophyta >> Peyssonneliales >> Peyssonnelia boergesenii Weber-van Bosse
Peyssonneliales, Peyssonneliaceae

Peyssonnelia boergesenii Weber-van Bosse

Peyssonnelia boergesenii Weber-van Bosse photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 2.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ค่อนข้างแข็ง มีหินปูนเป็นองค์ประกอบมีรูปร่างไม่แน่นอน ยึดเกาะอยู่กับวัสดุ ผิวด้านนอกลื่นเมื่อสัมผัส โดยทั่วไปมีสีน้ำตาลปนเหลืองจนถึงสีน้ำตาลแดง และปรากฏเส้นตามแนวรัศมีสีแดงเข้มบริเวณขอบเมื่อยังมีชีวิต แต่เมื่อตายจะเปลี่ยนเป็นสีขาว พบได้ตามโขดหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลาง

Peyssonnelia boergesenii Weber-van Bosse ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด