หน้าแรก >> Rhodophyta >> Gelidiales >> Pterocladiella caloglossoides (Howe) Santelices
Gelidiales, Pterocladiaceae

Pterocladiella caloglossoides (Howe) Santelices

Pterocladiella caloglossoides (Howe) Santelices photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: 2.0 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีสโตลอน (ส่วนของลำต้นที่เลื้อยไปเพื่อเจริญเป็นต้นใหม่) ที่มีลักษณะเป็นเส้นสายทอดนอนไปตามพื้นผิว มีแขนงตั้งตรงซึ่งมีลักษณะค่อนข้างแบนจัดเรียงตัวสลับกัน บริเวณปลายของแขนงย่อยมีลักษณะโค้งมน ส่วนบริเวณฐานคอดเว้าเล็กน้อย พืชชนิดนี้มีสีเขียวเข้มถึงสีแดง พบได้บนโขดหิน ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณที่มีคลื่นปานกลาง

Pterocladiella caloglossoides (Howe) Santelices ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด