หน้าแรก >> Rhodophyta >> Bangiales >> Pyropia vietnamensis (Tanaka & Pham) Sutherland & Monotilla
Bangiales, Bangiaceae

Pyropia vietnamensis (Tanaka & Pham) Sutherland & Monotilla

Pyropia vietnamensis (Tanaka & Pham) Sutherland & Monotilla photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: ชิงโค สงขลา
ความลึก
: + 0.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นแผ่นบางเป็นแนวตรง หรือค่อนข้างเรียวเล็กน้อย มีสีแดงเข้ม เมื่อดูใต้กล้องจุลทรรศน์จะพบรอยหยักบริเวณขอบของทัลลัส ฤดูกาลมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายชนิดนี้เป็นอย่างมาก สามารถพบได้บนโขดหินที่มีคลื่นซัดรุนแรง ในข่วงที่อุณหภูมิต่ำอันเนื่องมาจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

Pyropia vietnamensis (Tanaka & Pham) Sutherland & Monotilla ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Pyropia vietnamensis (Tanaka & Pham) Sutherland & Monotilla ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของรอยหยักบริเวณขอบทัลลัส (ลูกศร)