หน้าแรก >> Chlorophyta >> Bryopsidales >> Rhipidosiphon javensis Montagne
Bryopsidales, Udoteaceae

Rhipidosiphon javensis Montagne

Rhipidosiphon javensis Montagne photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: อ่าวนาง กระบี่
ความลึก
: 2.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีส่วนที่คล้ายใบเป็นแผ่นบาง รูปร่างคล้ายพัด โครงสร้างเป็นเส้นใยชั้นเดียว มีหินปูนเป็นองค์ประกอบเล็กน้อย ส่วนคล้ายลำต้นสั้นมาก และส่วนที่คล้ายรากมีขนาดเล็ก เมื่อแห้งจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเทา สามารถพบได้บนโขดหิน หรือซากปะการัง ในเขตน้ำลงต่ำสุดบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ

Rhipidosiphon javensis Montagne ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด