หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Rhizoclonium africanum Kützing
Cladophorales, Cladophoraceae

Rhizoclonium africanum Kützing

Rhizoclonium africanum Kützing photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (มุมมองจากบนฝั่ง)
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสุกร ตรัง
ความลึก
: + 0.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นเส้นสายสีเขียวอ่อนถึงเข้ม ซึ่งประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอกเรียงตัวต่อกัน ส่วนที่คล้ายรากมีลักษณะเป็นเส้นสาย เซลล์มีความยาว 90-150 ไมโครเมตร และกว้าง 70-80 ไมโครเมตร แต่ละเซลล์มี 30-40 นิวคลีไอท์ พบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบนโขดหิน ก้อนกรวด และพื้นโคลนในบริเวณที่มีคลื่นสงบ เช่น แอ่งน้ำทะเลขังในเขตน้ำขึ้นน้ำลง

Rhizoclonium africanum Kützing ภาพที่ 2
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเซลล์สาหร่ายสด
Rhizoclonium africanum Kützing ภาพที่ 3
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของส่วนที่คล้ายรากที่มีลักษณะเป็นเส้นสาย (ลูกศร)