หน้าแรก >> Chlorophyta >> Cladophorales >> Rhizoclonium sp.1
Cladophorales, Cladophoraceae

Rhizoclonium sp.1

Rhizoclonium sp.1 photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: บางแก้ว สมุทรสงคราม
ความลึก
: 0.2 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้ไม่มีส่วนที่คล้ายรากสำหรับยึดเกาะ มีลักษณะคล้ายกับชนิด Ch. ligustica แต่เซลล์มีขนาดสั้นกว่า (ความยาว 40-60 ไมโครเมตร) และมีความหนากว่า (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25-40 ไมโครเมตร) ในแต่ละเซลล์มีประมาณ 1-4 นิวคลีไอท์ ซึ่งน้อยกว่าชนิด Ch. ligustica และผนังเซลล์มีความหนากว่า (น้อยกว่า 4 ไมโครเมตร) สาหร่ายชนิดนี้มักจับตัวเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่บนพื้นท้องน้ำ หรือพันอยู่กับวัสดุต่างๆ ในแหล่งน้ำนิ่ง เช่น คลองส่งน้ำ หรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย

Rhizoclonium sp.1 ภาพที่ 2
ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของเซลล์สาหร่ายสด
Rhizoclonium sp.1 ภาพที่ 3
ตัวอย่างที่ย้อมสี haematoxylin (จุดสีดำในแต่ละเซลล์แสดงจำนวนนิวคลีไอท์) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์