หน้าแรก >> Tracheopyta >> Alismatales >> Ruppia maritima Linnaeus
Alismatales, Potagmogetonaceae

Ruppia maritima Linnaeus

Ruppia maritima Linnaeus photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: บางแก้ว สมุทรสงคราม
ความลึก
: 1.0 เมตร
หญ้าทะเลชนิดนี้ไม่มีส่วนลำต้น ใบมีสีเขียวอ่อน เกิดขึ้นจากส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายรากโดยตรง ความกว้าง 1 มิลลิเมตร และยาว 2-12 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดมีรอยหยักคล้ายซี่ฟันเล็กน้อย ดอกเจริญอยู่บนก้านดอกที่มีลักษณะเป็นเกลียว พืชทะเลชนิดนี้เจริญเป็นกลุ่มหนาแน่นบริเวณแหล่งน้ำนิ่ง เช่น คลองส่งน้ำ หรือบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย

Ruppia maritima Linnaeus ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Ruppia maritima Linnaeus ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของดอกที่พบในธรรมชาติ