หน้าแรก >> Phaeophyta >> Fucales >> Sargassum polycystum C. Agardh
Fucales, Sargassaceae

Sargassum polycystum C. Agardh

Sargassum polycystum C. Agardh photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 2.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีแขนงตั้งตรง และมีหนามเล็กๆ อยู่จำนวนมาก พบส่วนที่เลื้อยไปตามวัสดุยึดเกาะหลังระยะเจริญพันธุ์ ซึ่งปลายสุดของส่วนนี้จะพัฒนาเป็นแขนง และส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายรากเพื่อการเจริญเติบโตในลำดับต่อไป ใบมีรูปร่างเรียวยาวแหลม หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีรอยหยักคล้ายฟันเลื่อย มีถุงลมรูปทรงกลม สาหร่ายชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้จนมีความสูงถึง 1-2 เมตร และอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกอใหญ่ๆ บนโขดหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณที่มีคลื่นสงบ

Sargassum polycystum C. Agardh ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด
Sargassum polycystum C. Agardh ภาพที่ 3
ภาพระยะใกล้ของส่วนที่เลื้อยไปตามวัสดุยึดเกาะ