หน้าแรก >> Phaeophyta >> Sphacelariales >> Sphacelaria rigidula Kützing
Sphacelariales, Sphacelariaceae

Sphacelaria rigidula Kützing

Sphacelaria rigidula Kützing photoลักษณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ข้อมูลรูปภาพ
สถานที่
: เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
ความลึก
: 1.5 เมตร
สาหร่ายชนิดนี้มีลักษณะเป็นเส้นสายอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคล้ายกระจุกเส้นด้าย สูงถึง 1.5 เซนติเมตร เส้นสายมีขนาดเล็กซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 ไมโครเมตร มีสีน้ำตาลอมแดง พืชชนิดนี้เป็นพวกอิงอาศัยเจริญอยู่บนสาหร่ายชนิดอื่นๆ เช่น สาหร่ายวงศ์ Sargassaceae ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงตามแนวชายฝั่งที่มีคลื่นปานกลางถึงรุนแรง

Sphacelaria rigidula Kützing ภาพที่ 2
ลักษณะตัวอย่างสด