หน้าแรก >> Phaeophyta >> Sphacelariales >> Sphacelaria rigidula Kützing >> ภาพที่ 2
Sphacelariales, Sphacelariaceae

Sphacelaria rigidula Kützing

Sphacelaria rigidula Kützing ภาพที่ 2

back